Ingrida Romaškaitė: „Astrologija – tai galingas stebėjimo įrankis“ (II-oji dalis)


Štai ir antroji mūsų su Ingrida interviu dalis. Kaip ji pati klausia: „KAIP JŪS išsirinktumėte astrologą/ę konsultacijai? Pagal matymą televizijoje? Pagal talismanų kiekį aprangoje? Pagal pažadus? Pagal pažįstamų rekomendacijas? Pagal charizmą? Intuiciją? Įrašyti savo variantus …………………………….“

Tad kviečiame apie šiuos ir kitus painius klausimus astrologijos mokslo tema paskaityti antrajame straipsnyje!


Praktikuoji ir teiki konsultacijas valandinės astrologijos šakos ribose. Astrologijos šakų – daugybė, šis labai kompleksiškas mokslas veikiamas skirtingo kultūrinio, simbolinio lauko, filosofijos. Kas tai yra valandinė astrologija ir kodėl pasirinkai šią šaką?

Man patinka valandinės astrologijos greitis, klausimų galimybių platumas ir kartu konkretumas. Kaip John‘as Frawely sako: “Valandinė astrologija kaip skalpelis – tikslus, greitas ir konkretus.“ Galima analizuoti gimimo brėžinį, kad ir dešimt savaičių, bet į konkrečius klausimus, tokius kaip: ar turi perspektyvą santykiai, kada atkeliaus siuntinys, kur dingęs pamestas pasas, ar verta užsisakyti kursus ir pan., atsakymo nerasime. Tai valandinės astrologijos sritis.

Valandinė astrologija yra vėlyviausiai susiformavusi astrologijos šaka. Manoma, kad ji išsivystė iš parenkamosios astrologijos – iš brėžinių, sudaromų prieš konsultaciją. Konsultacijos eiga atrodo taip: klausėjas, turintis klausimą, jį kokia nors forma perduoda astrologui. Jis, supratęs klausimą, pasižymi laiką (metus, mėnesį, dieną, valandą, minutes) ir savo buvimo vietą. Tai simbolizuoja klausimo gimimo laiką, nes manoma, jog klausimas gimsta tada, kai pasiekia tą, kuriam jis yra skirtas. Pagal tą laiką ir vietą sudaromas brėžinys, o tada jis analizuojamas pagal nurodytą situaciją. Anksčiau klientai ateidavo pas astrologus konsultacijoms į namus ar į jų darbo vietas, dabar dažniausiai kontaktuojama nuotoliniu būdu.

Valandinė astrologija gali padėti nuo praktiškų, atrodytų, neįtikėtinų dalykų – pamestų daiktų radimo (jeigu žinoma lokacija, kur maždaug buvo pamesti), padėti išsirinkti iš kelių variantų, pavyzdžiui, kurį iš dviejų nusižiūrėtų namų ar butų geriau pirkti, kuriame iš jų žmogus geriau jaustųsi, ar verčiau šiuos metus paskirti studijoms ar darbo paieškoms, konkretūs meilės klausimai, konkretūs darbo klausimai…

 Galima pasitelkti valandinę astrologiją įvairiausiems, kas dieną ištinkantiems svarbiems klausimams spręsti. Ji yra mažiausiai abstrakti astrologijos atšaka. Pati abstrakčiausia būtų pasaulietinė, kuri mėgina prognozuoti pasaulinius įvykius, po to – gimimo, kuri mėgina prognozuoti žmogaus gyvenimo ciklus, o štai valandinė gvildena konkrečius įvykius žmogaus gyvenime.

Kuo astrologija svarbi žmogaus gyvenime?

Astrologija gimusi iš stebėjimų, itin ilgai – bent tris trūkstančius metų trukusių stebėjimų, kuriuos atliko tam atsidavę žmonės, karta po kartos. Dabar net sunku įsivaizduoti, kad, pavyzdžiui, kas nors tris tūkstančius metų tirtų ekonomikos prognozavimo metodą. Tam, kad šį paskelbtų patikimą, šiuolaikiniai stebėjimai ir metodikos tikrinimai vyksta kelis metus, geriausiu atveju – dešimtmečius. Todėl astrologija, su savo ilga praeitimi ir abstraktesnėmis vertėmis, dabartyje skamba maždaug taip: „Seniai seniai, už devynių marių ir devynių jūrų gyveno senelis ir senelė…“.

Astrologija yra ilgų koreliacijos tarp dangaus kūnų ir žemės reiškinių stebėjimų padarinys. Mūsų žmonijos protėvių didelėmis pastangomis kurtas įrankis, stebėtas, saugotas, atiduodant ir savo gyvybes (būta astrologų persekiojimų, žudymų ir veikalų naikinimo periodų). Netobulas, bet visgi galingas ir įstabus, kurį prireikus galima pasitelkti.

Pavyzdžiui, parenkamosios astrologijos atšaka gali padėti pasirinkti palankesnę datą vykdyti svarbius šalies ar asmens planus (suponuojama, kad laikas nėra visada vienodos kokybės, turi ciklus, kad vienu metu jis palankesnis vieniems dalykams, o kitiems mažiau palankus). Gruodžio mėnesį sodinti pomidorų daigus darže būtų nepalanku, atvirkščiai, nei gegužės mėnesį, norimo rezultato – pomidorų užaugimo nepasieksime, kadangi nepalankios aplinkybės. Šį pavyzdį labiausiai sąlygoja oro sąlygos, todėl mes, pagal jau turimas žinias, prognozuojame ir numatome, kad gruodį nesėsime pomidorų. Taip galima mąstyti ne tik apie tokius ryškius pavyzdžius, bet ir tokius, kaip savo parašytos knygos išleidimo datą arba sutarčių pasirašymą.

Gimimo brėžinio skaitymas gali padėti pažvelgti į save iš šalies, detaliau suprasti savo charakterio ypatumus, tuo pačiu geriau suprasti ir priimti kitus su jų kitoniškumu, sudėlioti savo gyvenimą tartum į knygą su skyriais – kokias metais, kokios temos galimai bus aktualios, ir kaip galėtų sektis.

O dar labiau apibendrinus, astrologija gali suteikti precedentą gilesniam pamąstymui apie laiką, jo kokybę, ciklus, ritmą, reiškinių susietumą, žmogaus vietą žemėje, prasmę. Dar kartelį: kuo astrologija svarbi žmogaus gyvenime? Gali būti niekuo, gali ir daug kuo, priklausomai, ar naudojamasi šiuo įrankiu.

New age judėjimas didžia dalimi suformavo dabartinį skeptišką požiūrį į astrologiją – pastebimas arba pernelyg jausminis, mistifikuotas, arba atvirkščiai, atmetantis, neigiamas požiūris į viską, kas neapčiuopiama ir neturi aiškaus skaičiaus. Kaip nepasimesti tokiame chaotiškame žinių pasaulyje ir atpažinti objektyviai mąstantį astrologą, juo pasitikėti?

Geras klausimas. Jeigu aš ieškočiau profesionalaus astrologo, tuomet atkreipčiau dėmesį į astrologo biografiją. Būtų puiku, jeigu rasčiau informaciją, kur jis įgijo astrologinį išsilavinimą. Jeigu astrologas turėjo mokytojus, turėtų būti parašyti konkrečių žmonių vardai ir pavardės (į tokius, kurie parašo: buvau Indijoje ir mokiausi iš įvairių dvasinių mokytojų, bent toks žemiškas klientas kaip aš, žiūrėčiau skeptiškai), jeigu mokėsi kokioje astrologijos mokykloje – jos pavadinimas, jeigu kursai – kursų pavadinimai. Gerai būtų, jeigu į svetainę būtų įkelti mokslų baigimo diplomai ar kas nors, kas liudija gautą išsilavinimą.

Jeigu puslapyje nėra informacijos, būtų galima astrologo pasiteirauti apie jo išsilavinimą elektroniniu laišku. Jeigu norėčiau pasidomėti giliau, įrašyčiau minimus mokytojus, mokyklas, pasiskaityčiau apie juos plačiau: jų darbus astrologinei bendruomenei, žinomumas pasaulyje, pripažinimas, publikacijos, podcast‘ai. Galimas variantas, kad žmogus įgijo žinių savarankiškai literatūros pagalba. Tokiu atveju, ieškočiau, ar yra surašęs konkrečią literatūrą, kurią jis studijavo. Pasidomėčiau ta literatūra.

Panaršiusi svetainėje, paskaityčiau, kaip astrologas save pristato, ar išvis neprisistato ir išlieka anonimu? Kaip pristato savo praktikuojamą astrologijos šaką, ar jis jas skiria? Kokiai tradicijai save priskiria? Kokia literatūra remiasi savo darbe, o gal tiesiogiai gauna informaciją, susijungdamas su kosmoso nano spiralinėmis gijomis (kas tokiu atveju nebeturėtų būti vadinama astrologija, kadangi astrologija išsiskiria iš kitų prognozavimo technikų tuo, kad yra stebimi realiai matomi fiziniai kūnai – jų judėjimo ciklai, tarpplanetinės bei erdvinės kombinacijos, tad informacija ateina iš tokių stebėjimų, ne iš kosminių spiralinių gijų)? Taip pasidomėjus, išsirinkčiau, kas man atrodo patikima ir tinkama.

Išties daug namų darbų

Namų darbų, prieš išsirenkant astrologą, yra (bet verta, nes išsirinkus tinkamą, gaišti laiko ieškant kito, nebereikės, ir prireikus, visad bus galima kreiptis į tą patį patikimą žmogų). Mes, kaip visuomenė, neesame išsilavinę šioje srityje, ir nežinome, ko reiktų tikėtis iš astrologo, kas yra profesionalus astrologas, ką jis gali pasiūlyti, o ko ne. Tad reikia padirbėti, norint rasti kokybę. Paklausykime sau, kaip skambėtų toks biografinis įrašas dantisto puslapyje: Dantistas Detalistas mokėsi dantų taisymo meno iš geriausių anoniminių stomatologijos mokytojų Kijeve? Tada pagalvokime, ar norėtume pas jį eiti ir patikėti užplombuoti savo priekinį dantį? Šitai taikyčiau ir astrologams – profesija, kad ir su žvaigždėmis taip romantiškai siejasi, bet žmonės visgi ant žemės.

Norėtųsi daugiau sužinoti apie patį astrologo darbo ir mokymosi procesą. Kaip vyksta astrologinio žemėlapio sudarymas, kaip renkama informacija, kokiais literatūros šaltiniais remiamasi?

Anksčiau brėžiniai buvo braižomi ranka, skaičiuojamos planetų padėtys, naudojamos efemeridės. Dabar, vystantis technologijoms, tam yra naudojamos specialios astrologinės programos, kurios paskaičiuoja ir nubraižo, taip pagreitindamos darbą ir mažindamos žmogiškąją tikimybę suklysti skaičiavimuose. Tuomet, pagal reikalingą metodą, brėžinys analizuojamas ir interpretuojamas.

Kiekvieno astrologo literatūra gali kisti, priklausomai, kokią jis astrologijos šaką praktikuoja. Mano dažniausiai naudojamos valandinės astrologijos knygos: klasika William‘o Lilly „Christian Astrology“, John‘o Frawley „The horary textbook“, „Dave Merconi „Horary examples“.

 – Ši praktika pritaikoma ne tik žmonėms, bet ir visam gamtiniam pasauliui. Man buvo įdomu skaityti Tavo tekstą apie varnalėšos sveikatinančias savybes, remiantis planetų veikimu. Vadinasi, pasitelkiant astrologijos žinias, galime geriau perprasti gamtinį pasaulį?

Galime mėginti geriau suprasti gamtinį pasaulį per astrologinę prizmę, astrologinę simboliką, teorijas, taip pat, kaip ir galime mėginti gamtą suprasti per chemijos mokslo ar biologijos, matematikos, psichologijos, literatūros prizmę. Iš kuo daugiau kampų žvelgiama, tuo labiau gali būti praturtintas mūsų supratimas apie reiškinius. O vieno teisingiausio, kuris atskleistų gamtinio pasaulio paslaptis, mano kuklia nuomone, nėra.

Praėjusiais metais kartu su Tadu (mokslo tikslais) buvote išvykę į Kiniją. Ar galėtum pasidalinti, kokią vertingą patirtį, žinias parsivežei iš tos kultūros astrologinio lauko?

Buvo vertinga pamatyti, kaip astrologija gyvuoja vienoje Kinijos Zhejiang’o provincijoje. Šiek tiek daugiau susipažinau su tradicine kinų astrologija. Stebėjau, kokią reikšmę žmonės jai teikia – ar jos paisoma, ar ji svarbi priimant valstybinius sprendimus? Net ir mes esame paliesti kinų astrologijos: kiekvienus naujus metus švenčiame, kad ir ne tą pačią dieną kaip kinai, bet pagal kinų astrologiją pavadindami juos vienu iš eilės einančiu gyvūnu, elementu bei poliarizacija – ying (juoda) arba yang (balta). Kaip ir šiemet štai su kiniškais fejerverkais (kurių, beje, jau ir patys kinai atsisakinėja, o kai kuriuose regionuose net uždrausti dėl jų keliamos taršos bei daromos žalos gamtai) sutikome baltojo metalinio jaučio metus. Dar vienas iš įdomesnių dalykų: pažinome ne vieną kiną, kurio vardas buvo tėvų išrinktas ne bet kaip, bet pagal trūkstamą elementą (metalas, žemė, ugnis, vanduo, medis) jo gimimo metu, kad juos subalansuotų ir vaikas būtų sėkmingesnis bei laimingesnis.

Jei gautum užduotį sukurti savo pačios astrologinį žemėlapį–paveikslą kaip viziją, idėją, svajonę ar sapną, kaip jis atrodytų?

Atrodytų taip, kad aš ilgai galvočiau, kas ten turėtų būti pavaizduota. : )

Dėkui už pokalbį!

II-oji dalis.

Kalbino Jūratė Ziedelytė

Daugiau Ingridos tekstų rasite čia:

https://astro-obser.com/

beeNet.lt