Mažosios Lietuvos kultūrinis savitumas


Mažosios Lietuvos raštija padarė didelę įtaką bendrinės lietuvių kalbos raidai bei įnešė didžiulį indėlį į lietuvių tautos kultūrą. Tai buvo tinkama vieta, nes ten nebuvo uždrausta spauda. Buvo galima laisvai spausdinti, skaityti, rašyti ir mokytis lietuvių kalbos. 

beeNet.lt